Waar staat MKL Voor?


MKL vzwMKL is een vzw waar een 600tal medewerkers elke dag weer het beste van zichzelf geven op onze 3 vestigingen, nl. het revalidatieziekenhuis RevArte te Edegem, de zorgcampus Hof ter Schelde te Antwerpen Linkeroever en het woonzorgcentrum Hof ten Dorpe te Wommelgem.

De overkoepelende algemene diensten MKL (met hoofdplaats RevArte te Edegem) omvat de technische dienst, informaticadienst, preventiedienst, hoteldiensten, aankoop, bouw en verbouwingen en zorgen mede voor de dagelijkse ondersteuning van onze vestigingen.

Revalidatieziekenhuis RevArte

Revalidatiezorg van personen met recent verworven fysieke en/of cognitieve stoornissen via een tijdelijke hospitalisatie of op ambulante basis.

Revalidatieziekenhuis RevArte


Drie Eikenstraat 659
2650 Edegem

+32 3 210 60 60
+32 3 210 60 61
revarte @ revarte.be

www.revarte.be

Voor elke revalidant streven we naar het bereiken van een zo groot mogelijke functionele zelfredzaamheid en een zo optimaal mogelijke sociale en professionele reïntegratie.

RevArte realiseert dit door plaats te bieden aan 194 opgenomen revalidanten, een 70-tal ambulante revalidanten en 6 plaatsen in het geriatrisch dagziekenhuis.

20 Bedden worden vrijgehouden voor de revalidatie van jongeren. Hier wordt specifieke aandacht besteed aan de revalidatie van jongvolwassenen (tussen 16 en 30 jaar) na een verkeers-, arbeids-, sport- en recreatieongeval of na een recent letsel of ingreep. De jongvolwassen revalidanten verblijven in een apart gedeelte van het gebouw (Centrum Herbosch-Ceurremans) dat qua inrichting en interieur aangepast is aan hun leefomgeving.

De meerderheid van de revalidanten wordt behandeld via een hospitalisatie in het revalidatieziekenhuis.

RevArte maakt een onderscheid in dagrevalidatie en ambulante revalidatie.

  • De dagrevalidatie is functioneel een afzonderlijke eenheid met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van een hoofdverpleegkundige en een revalidatiearts. In de dagrevalidatie bevat het behandelplan minstens twee disciplinaire behandelingen.
  • Bij de ambulante behandeling verblijft de revalidant thuis en volgt hij of zij overdag het door de revalidatiearts voorgeschreven behandelplan op vooraf bepaalde therapie-uren in het revalidatieziekenhuis. Het geriatrisch dagziekenhuis zorgt voor een verdere diagnostische en therapeutische oppuntstelling van de ambulante patiënt met een geriatrisch profiel.

Zorgcampus Hof ter Schelde

De zorgcampus Hof ter Schelde biedt woongelegenheid aan 145 ouderen en aan 20 jongere mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Tevens zijn 10 woongelegenheden voor kortverblijf beschikbaar en het dagverzorgingscentrum biedt opvang aan 15 bezoekers.
August Vermeylenlaan 6
2050 Antwerpen

+32 3 292 40 80
+32 3 292 40 81
hofterschelde @ hofterschelde.be

www.hofterschelde.be

Samen met onze medewerkers en vrijwilligers proberen we er dagelijks "te zijn" voor onze bewoners.

Hof ter Schelde wil een thuis aanbieden waar bewoners een aangenaam woonklimaat aantreffen, waar respect en aandacht voor privacy heerst en waar bestaande relaties kunnen onderhouden en nieuwe sociale relaties kunnen ontwikkeld worden. We trachten familie en belangrijkste naasten hierbij zo veel als mogelijk te betrekken.

Hof ter Schelde streeft naar een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening met zorg en aandacht voor mensen, waarin multidisciplinair wordt samengewerkt, met aandacht voor kwaliteit van leven, met sfeer, waarin dynamiek en innovatie aanwezig is en waarin vertrouwen heerst.

Met de bouw van een nieuwe zorgcampus met een breed zorg- en dienstverleningsaanbod (woonzorgcentrum, kortverblijf, dagverzorging, flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen, polikliniek, low-care dialyse en ambulante revalidatie) gericht naar verschillende doelgroepen (ouderen, personen met een beperking) willen we verder uitbreiden en vernieuwen.

Woonzorgcentrum Hof ten Dorpe

Het woonzorgcentrum Hof ten Dorpe biedt woongelegenheid aan 100 ouderen. Tevens zijn 5 woongelegenheden voor kortverblijf beschikbaar en het dagverzorgingscentrum biedt opvang aan 15 bezoekers.


Welkomstraat 61
2160 Wommelgem

+32 3 291 15 70
+32 3 291 15 71
hoftendorpe @ hoftendorpe.be

www.hoftendorpe.be

Hof ten Dorpe wil doorgroeien tot een open huis en zorgcampus waar alle ouderen uit de omgeving terecht kunnen voor verblijf, zorg en ontmoeting. Een plaats zijn waar mensen graag wonen, graag werken en graag komen.

Samen met onze medewerkers en vrijwilligers proberen we er dagelijks "te zijn" voor onze bewoners. We betrekken familie en belangrijke naasten zo veel mogelijk bij de zorg- en dienstverlening. We willen onze opdracht vervullen in een geest van christelijke levensbeschouwing met respect voor elke levensovertuiging.

Voor de bewoners die in onze instelling gehuisvest zijn, proberen we een huiselijke sfeer te creëren waar het aangenaam is om te wonen en op bezoek te komen. De zelfredzaamheden van onze bewoners willen we maximaal stimuleren. We streven ernaar om een zorg op maat aan te bieden, rekening houdend met ieders individuele noden en behoeften.